Recycling cartridges… and more!

Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker

Stichting SBBvK

Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker (Stichting SBBvK) richt zich naast de drie pijlers van de behandeling van kanker (chirurgie, radiotherapie en de chemotherapie) met name op de vierde pijler: de minimal invasieve beeldgestuurde therapie.

De stichting werft fondsen voor het stimuleren van wetenschappelijke ontwikkeling en klinische evaluatie van nieuwe beeldgestuurde behandeltechnieken. Hieronder vallen intra-arteriële therapieën: Chemoinfusie, trans-arteriele chemo-embolisatie (TACE), radioembolisatie met ytrium-90 microsferen. Deze intra-arteriele technieken worden met name gebruikt om tumoren te behandelen en te bestrijden.

Om haar doelstellingen te kunnen realiseren is de Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker echter volledig afhankelijk van financiële ondersteuning door sponsors en donateurs.

Website: SBBvK.nl